Cennik usług

I. Umowy na prowadzenie wirtualnego biura
    - do 20 dokumentów miesięcznie – 50 zł/m-c
    - od 20 do 50 dokumentów miesięcznie 80 zł/m-c
    - od 50 do 100 dokumentów miesięcznie 100 zł/m-c
    - powyżej 100 dokumentów miesięcznie cena ustalana jest indywidualnie

II. Umowy o prowadzenie księgowości
1. Księga przychodów i rozchodów
    - do 50 dokumentów księgowych 100 zł/m-c
    - od 50 do 75 dokumentów księgowych 150 zł/m-c
    - od 75 do 100 dokumentów księgowych 200 zł/m-c
    - powyżej 100 dokumentów księgowych cena ustalana jest indywidualnie
2. Ewidencja podatku zryczałtowanego
    - do 50 dokumentów księgowych 100 zł/m-c
    - od 50 do 75 dokument księgowych 150 zł/m-c
    - od 75 do 100 dokumentów księgowych 200 zł/m-c
    - powyżej 100 dokumentów księgowych cena ustalana jest indywidualnie
3. Księgi Handlowe
    - do 25 dokumentów księgowych 300 zł/m-c
    - od 26 do 50 dokumentów księgowych 500 zł/m-c
    - od 50 do 100 dokumentów księgowych 800 zł/m-c
    - od 100 do 200 dokumentów księgowych 1000 zł/m-c
    - powyżej 200 dokumentów księgowych cena ustalana jest indywidualnie

III. Rozliczenia pracowników
1. Pełna obsługa kadrowo-podatkowa 1 pracownika 20 zł/m-c

IV. Uruchamianie działalności gospodarczej na terenie Łodzi
1. Sporządzanie stosownej dokumentacji rejestrowej
2. Dostarczenie dokumentacji do właściwego Urzędu Skarbowego